Slovak Czech English German Polish

Jún

Štvrtok, 01. júna 2006

Zľakla sa zem a stíchla, keď Boh povstal k súdu, aby zachránil všetkých ubiedených zeme.

Čítať ďalej: Štvrtok, 01. júna 2006

Piatok, 02. júna 2006

S jasotom spievali chválu Hospodinovi: Lebo je dobrý, lebo naveky trvá Jeho milosrdenstvo.

Čítať ďalej: Piatok, 02. júna 2006

Sobota, 03. júna 2006

Iste ti bude milostivý na hlas tvojho volania. Keď ho počuje, vyslyší ťa.

Čítať ďalej: Sobota, 03. júna 2006

Nedeľa, 04. júna 2006

Neboj sa, lebo ja som s tebou. Požehnám ťa.

Čítať ďalej: Nedeľa, 04. júna 2006

Pondelok, 05. júna 2006

Milosť Hospodinova je od vekov až na veky nad tými, ktorí sa Ho boja a Jeho spravodlivosť aj na detných deťoch, na tých, čo Jemu zmluvu zachovávajú.

Čítať ďalej: Pondelok, 05. júna 2006

Utorok, 06. júna 2006

Či Boh zabudol zmilúvať sa, či v hneve zavrel svoje milosrdenstvo?

Čítať ďalej: Utorok, 06. júna 2006

Streda, 07. júna 2006

Nech je vaše srdce cele oddané Hospodinovi, nášmu Bohu.

Čítať ďalej: Streda, 07. júna 2006

Štvrtok, 08. júna 2006

U Hospodina, nášho Boha, niet neprávosti, ani uprednostňovania osôb, ani úplatkárstva.

Čítať ďalej: Štvrtok, 08. júna 2006

Piatok, 09. júna 2006

K Bohu volám, k Najvyššiemu, k Bohu, ktorý koná za mňa.

Čítať ďalej: Piatok, 09. júna 2006

Sobota, 10. júna 2006

Zotriem tvoje priestupky sťa oblak a tvoje hriechy ako mračno. Navráť sa ku mne, lebo som ťa vykúpil!

Čítať ďalej: Sobota, 10. júna 2006