Slovak Czech English German Polish

Jún

Štvrtok, 01. júna 2006

Zľakla sa zem a stíchla, keď Boh povstal k súdu, aby zachránil všetkých ubiedených zeme.

Register to read more...

Piatok, 02. júna 2006

S jasotom spievali chválu Hospodinovi: Lebo je dobrý, lebo naveky trvá Jeho milosrdenstvo.

Register to read more...

Sobota, 03. júna 2006

Iste ti bude milostivý na hlas tvojho volania. Keď ho počuje, vyslyší ťa.

Register to read more...

Nedeľa, 04. júna 2006

Neboj sa, lebo ja som s tebou. Požehnám ťa.

Register to read more...

Pondelok, 05. júna 2006

Milosť Hospodinova je od vekov až na veky nad tými, ktorí sa Ho boja a Jeho spravodlivosť aj na detných deťoch, na tých, čo Jemu zmluvu zachovávajú.

Register to read more...

Utorok, 06. júna 2006

Či Boh zabudol zmilúvať sa, či v hneve zavrel svoje milosrdenstvo?

Register to read more...

Streda, 07. júna 2006

Nech je vaše srdce cele oddané Hospodinovi, nášmu Bohu.

Register to read more...

Štvrtok, 08. júna 2006

U Hospodina, nášho Boha, niet neprávosti, ani uprednostňovania osôb, ani úplatkárstva.

Register to read more...

Piatok, 09. júna 2006

K Bohu volám, k Najvyššiemu, k Bohu, ktorý koná za mňa.

Register to read more...

Sobota, 10. júna 2006

Zotriem tvoje priestupky sťa oblak a tvoje hriechy ako mračno. Navráť sa ku mne, lebo som ťa vykúpil!

Register to read more...

KALENDÁR