Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 01. júna 2006

Zľakla sa zem a stíchla, keď Boh povstal k súdu, aby zachránil všetkých ubiedených zeme. Kristus nás oslobodil – to je úžasné posolstvo evanjelia. Sloboda bola jednou z hodnôt, ktoré Pán Boh dal človeku už pri stvorení. Človek ju však stratil a stal sa otrokom. Nie navonok, ale dostal sa do duchovného otroctva. Lebo každý, kto hreší, je otrokom hriechu. Vlastným úsilím nie sme schopní dostať sa z tohto zajatia. Ani náboženské predpisy ani zbožnosť ani tradícia nám nedokážu pomôcť. Jedine Ježiš Kristus nás môže zachrániť - vykúpiť. On to pre nás aj urobil a my k tomu nemusíme už nič pridávať, nič nemusíme vylepšovať. Ani láska, o ktorej hovorí apoštol Pavol, nie je vylepšením Kristovho diela, ale je prirodzeným dôsledkom slobody, ktorú nám Ježiš Kristus daroval. Využívajme novú slobodu k službe lásky.