Slovak Czech English German Polish

Sobota, 03. júna 2006

Iste ti bude milostivý na hlas tvojho volania. Keď ho počuje, vyslyší ťa. Každá spoločnosť, každá organizácia, každá skupina má stanovené určité pravidlá a zákony, ktorými sa riadi. Pre fungovanie akejkoľvek skupiny – aj cirkvi – je dôležité, aby sa tieto pravidlá dodržiavali. Problém nastáva vtedy, ak si v cirkvi začneme myslieť, že dodržiavaním zákonov a predpisov budeme lepší ako iní, že v rebríčku duchovnej kvality postúpime o stupienok vyššie, že získame záchranu z večnej smrti. Apoštol Pavol zdôrazňuje, že na vonkajších predpisoch a obradoch až tak veľmi nezáleží, tie sú tu len kvôli poriadku. Rozhodujúce je, aby sme boli novým stvorením. Byť novým stvorením je, ako keď je človek zaľúbený – je to ten istý človek a predsa iný. Všetko inak vníma, všetko inak vidí a to nie vďaka sebe, ale vďaka láske, ktorá ho zmenila. Nás zmenila láska Kristova. Zmenila už aj teba?