Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 04. júna 2006

Neboj sa, lebo ja som s tebou. Požehnám ťa. Dnes si pripomíname zoslanie Ducha Svätého na apoštolov. Je to udalosť, ktorá sa odohrala kedysi dávno, ale ktorá pokračuje aj v nás. Apoštol Pavol píše o prijatí Ducha Svätého, ako o niečom aktuálnom. Prítomnosť Ducha Svätého je aktuálna aj pre nás, mení nás, robí z nás nových ľudí, nové stvorenia. Nie je to odmena za naše kvality, nie je to prémia za naše výkony. Je to nádherný prejav Božej lásky, Božieho záujmu o nás ľudí. Je to Duch Svätý, ktorý nám – okrem iného – pripomína a pomáha pochopiť, čo všetko nám Boh daroval. On otvára naše mysle aj naše srdcia, aby sme mohli pochopiť a prijať to, čo Pán Ježiš pre nás urobil, aby sme dokázali uznať, že to bola naša slabosť, naše zlyhanie, naše viny a hriechy, ktoré Ježiš Kristus vzal na seba; aby sme mohli naplno precítiť veľkosť Božej odpúšťajúcej lásky. Lebo sme neprijali ducha sveta, ale Ducha, ktorý je z Boha, aby sme vedeli, čoho sa nám z milosti Božej dostalo. Nechajme sa Ním viesť aj dnes.