Slovak Czech English German Polish

Streda, 07. júna 2006

Nech je vaše srdce cele oddané Hospodinovi, nášmu Bohu. Martin Luther povedal, že kresťan je z podstaty tvorivý. Mnohých ľudí takáto myšlienka prekvapí, pretože cirkev si spájajú s nedeľnými službami Božími, kde väčšina veriacich len sedí a prijíma. Tie však nie sú celým životom kresťana, ale skôr žriedlom, z ktorého prúdia duchovné dary - talenty, aby nás naplnili. Všetci rodičia striehnu na svoje dieťa, aby boli pri ňom práve vo chvíli, keď prednesie svoju prvú básničku, zaspieva prvú pieseň, alebo vystaví prvý obrázok. A nebeský Otec nie je iný. Každý zaľúbený človek prežíva nadšenie, keď preňho partner pripraví čosi pekné, keď vyjadrí svoju lásku tým najkrajším spôsobom. A nebeský Ženích nie je iný. Preto sa nehanbime a nebojme rozosievať okolo seba krásu a lásku všetkými spôsobmi, ktoré sú pekné, milé a dobré. Nebojme sa v modlitbe vyjadriť Stvoriteľovi, ani v rozhovoroch ľuďom, ako ich milujeme. Napísal som: „Nebojme sa“, ale v skutočnosti nesmieme byť naivní, ani bezhlaví. Tvorivé a milujúce srdce je zraniteľnejšie a preto potrebuje, aby boli „pochytané líšky, ktoré ničia vinice“. Musíme teda pomáhať pri oslobodzovaní blížnych od diabla a hriechu, aby zranené duše neprestali veriť a šíriť nádej v láske.