Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 08. júna 2006

U Hospodina, nášho Boha, niet neprávosti, ani uprednostňovania osôb, ani úplatkárstva. O snúbenici muž rád verejne rozpráva, aby sa ňou pochválil, kým zážitky s prostitútkou tají, pretože k nej chodí len pre naplnenie potrieb. Aký je náš vzťah ku Ženíchovi - Kristovi? Tešíme sa z Neho a s bezprostrednou radosťou o Ňom rozprávame? Alebo si Ho nechávame len pre naplnenie potrieb a radšej o Ňom mlčíme? Aké sú naše vzťahy ku sestrám a bratom v zbore? Milujeme ich, teda s úprimným potešením rozprávame, ako dobre nám padlo byť s nimi, aké je nádherné prežívať spoločné stretnutia v kostole, či na biblickej hodine, alebo v bunkách a skupinkách MoS, RoS, SEM, SEŽ a iných? Alebo tam prichádzame len naplniť svoje potreby po kultúrnom, či náboženskom vyžití a po odchode zo zhromaždenia ohovárame? To sú otázky, ktoré zatrasú každým z nás a cítime, že sme v tomto smere veľmi nedostatoční. Je preto veľkým šťastím, že máme Pána Ježiša, ktorý odniesol aj tento hriech na kríž a čo je nemenej dôležité - dokáže nás nakaziť svojou láskou k nám, len Mu musíme otvoriť brány srdca.