Slovak Czech English German Polish

Sobota, 10. júna 2006

Zotriem tvoje priestupky sťa oblak a tvoje hriechy ako mračno. Navráť sa ku mne, lebo som ťa vykúpil! Ani na kresťanstvo, lebo ono je tiež láskou. A nemôžeme si ich ani sami „vyrobiť“, vymyslieť, či vsugerovať. Veď slová: „Zaprisahávam vás, prečo chcete budiť a rušiť lásku, kým sama nebude chcieť,“ - nečítame vo Veľpiesni iba jedenkrát. Do lásky sme proste vtiahnutí a máme na výber, či ju necháme žiť, alebo zaniknúť. Ani jedna z týchto volieb však nie je bez bolesti, hoci mnohí ľudia sa jej snažia uniknúť. Vydajú sa na preteky životom, zasypú vnútro prácou, zábavou, informáciami, či drogou, aby nevnímali trápenie srdca, ale večne sa nedá bežať. Príde slabá chvíľka a bolesť sa vyderie na povrch. Vtedy sa možno vydáme na preteky v získavaní lásky, ale ani to nie je pravá cesta. Tá vedie cez pokoj darovaný Pánom Ježišom, vďaka ktorému sa upokojíme, ale aj získame citlivé srdce k pochopeniu, kedy a ako prichádza pravá láska.