Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 12. júna 2006

Keď nás premáhajú naše priestupky, Ty nám ich odpúšťaš. Apoštol Pavol zachádza až pred založenie sveta, pred stvorenie, pred začiatok času, do večnosti, kde existoval jedine Boh v dokonalosti svojho bytia. V tejto večnosti pred stvorením Boh niečo urobil. Sformoval zámer, ktorý sa týkal Ježiša Krista a nás, ktorých sa rozhodol prijať za svojich synov a dcéry. Boh nás už tam dal s Kristom dohromady – vyvolil si nás. „Ale či som si ja nevyvolil Boha?“ - mohol by sa niekto pýtať. „Áno, vyvolil a urobil si to slobodne, ale len preto, že Boh si vo večnosti vyvolil teba!“ „A či som sa ja sám nerozhodol pre Krista?“ - môže sa pýtať niekto iný. „Áno, rozhodol si sa nasledovať Pána Ježiša Krista, a urobil si to slobodne, ale len preto, že Boh sa vo večnosti rozhodol pre teba!“ Modli sa preto, aby ťa táto pravda privádzala k Bohu a nie k tvojim špekuláciám. Modli sa, aby si dostal silu a túžbu žiť vo svätosti a neospravedlňuj svoj hriech. Modli sa, nech Ťa tieto slová Biblie podnecujú k vďačnej pokore a nie k pýche.