Slovak Czech English German Polish

Streda, 14. júna 2006

Toho, kto je pevnej mysle, zachovávaš v dokonalom pokoji, lebo v teba dúfa. Akoby sa prvá kapitola listu Efezským delila na dve časti. Najskôr dobrorečenie Bohu, že nás požehnal v Kristovi a potom prosba k Nemu, aby nám otvoril oči, aby sme poznali a pochopili plnosť tohto požehnania. Pre zdravý kresťanský život je dôležité nasledovať tento Pavlov príklad kresťanskej chvály a prosby a udržať v ňom rovnováhu. Niektorí kresťania, akoby nerobili nič iné, len sa modlia za duchovné požehnanie. Akoby zabudli na ten fakt, že ich Boh v Ježišovi už dávno požehnal každým potrebným duchovným požehnaním. Iní, odvolávajúc sa, že všetko je už ich vlastníctvom v Ježišovi, sa stali samoľúbymi a pyšnými. Pavol nás tu učí chváliť Boha za to, že v Kristovi sú všetky duchovné požehnania našim vlastníctvom a zároveň sa modlí za to, aby sme poznali plnosť toho, čo nám je darované. Nasledujme v modlitbe tento Pavlov príklad.