Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 15. júna 2006

Takto vraví Hospodin: Prekliaty je muž, ktorý dúfa v človeka a jeho srdce sa odvracia od Hospodina. Požehnaný je muž, ktorý dúfa v Hospodina, ktorého nádejou je Hospodin. „Ale Boh...“, v týchto slovách sa skrýva Božia suverenita a láska. Boli sme predmetom Božieho hnevu, ale Boh zo svojej lásky sa nad nami zmiloval. Boli sme mŕtvi a mŕtvi ľudia nevstávajú, ale Boh nás oživil s Kristom. Boli sme otrokmi hriechu v situácii bezmocnosti a hanby, ale Boh nás vzkriesil s Kristom a posadil po svojej pravici. Boh obrátil situáciu spôsobenú naším hriechom na dobré a my si môžeme a máme vo vďačnej modlitbe uvedomiť, čím sme vo svojej prirodzenosti a čím sme z milosti. Aký je náš stav, „ale“ aká je napriek tomu Božia láska.