Slovak Czech English German Polish

Piatok, 16. júna 2006

Nestrachuj sa a nezúfaj! Lebo Hospodin, tvoj Boh, bude s tebou, kamkoľvek pôjdeš. Nevedeli ste, že Boh plánoval a sľúbil, že vás jedného dňa zahrnie do svojho zasľúbenia. Nemali ste nádej, ktorá by vás podržala. Žili ste bez vedomia prísľubu (Mesiáša – Krista), na ktorý by ste sa mohli tešiť. Nie že by ste boli ateisti – naopak, mali ste celú záplavu „svojich vlastných bohov“. Nie je to v niečom podobné aj dnešnému svetu žijúcemu bez Krista? Ľudia stále budujú viditeľné aj neviditeľné opony a bariéry medzi sebou, vzďaľujú sa navzájom. A toto delenie je stálou vlastnosťou každého spoločenstva žijúceho bez Krista. Pavol však teraz hovorí: „Preto pamätajte...“ Sú veci, na ktoré máme zabudnúť (napr. ublíženie od iných). Na toto však zabudnúť nemáme: čím sme boli predtým, kým nás našla a zasiahla Božia láska. Urobme tak aj dnes v modlitbe, že si pripomenieme minulé odcudzenie, aby sme dospeli k novej vďake za veľkosť Božej milosti, ktorá nám odpustila, opäť prijala a chce nás stále premieňať.