Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 18. júna 2006

Nech obráti Hospodin svoju tvár k tebe a nech ti udelí pokoj! Pred nedávnom sa v televízii konala anketa na tému exorcizmus. Kňaz, ktorý zastupoval „svoju“ cirkev hovoril o tom, že aj v dnešnej modernej spoločnosti existuje množstvo ľudských bolestí a problémov, na ktoré je prikrátka akákoľvek metóda modernej vedy. A je to naozaj tak? Naozaj existuje niečo, čo sa dokáže prispôsobiť akýmkoľvek ľudským výdobytkom, aby rozum a poznatky človeka boli navždy prikrátke? Ja hovorím, že určite áno. Človek nikdy nebude môcť konkurovať satanovi z vlastných síl. Človeku je absolútne nemožné, aby dokázal satanove úklady odhaliť a poraziť. Bohu však nie je nič nemožné. Preto tá spomenutá téma na začiatku textu má, podľa môjho názoru, význam. Má to však jeden háčik. A ten háčik je, či si dokážeme (áno všetci, aj úprimne veriaci kresťania) vôbec dnes ešte pripustiť, že diabol pôsobí aj dnes, že satan používa rozličné metódy, aby to v tom Božom stvorení poriadne dobabral. Žiaľ – to bol výsledok ankety – človek prestal veriť, že diabol pôsobí aj dnes, že moc satanova ešte nie je definitívne premožená. A to je u týchto ľudí najväčšie víťazstvo satana. Jemu nejde o to, aby človek neveril v Boha – aj satan v Boha verí – jeho najväčším víťazstvom je, že človek prestáva veriť, že satan pôsobí. Áno, v dnešnej dobe - paradoxne plnej satanistických siekt – človek prestáva veriť v jeho existenciu a pôsobenie. Čo viac si môže satan želať? Už len posielať do sveta ľudí, ktorí hlásajú o ňom tým, čo pohŕdajú Slovom Hospodinovým: „Budete mať pokoj!“ A každému, kto chodí so zatvrdnutým srdcom, hovoria: „Nepríde na vás pohroma!“ Ešte hroznejšie na tejto ankete bolo, že profesor teológie vyslovil „úžasnú“ myšlienku: Musíme sa konečne začať „poeurópšťovať“. Áno, v mnohom by sme nemali zaostávať za ostatnými, ale vo viere pre nás Európa určite nie je vzorom. Nie tá Európa, ktorá si dovolila vypustiť z preambuly svojej ústavy zmienku o Bohu. Aj keď zmienky o Bohu nás ešte veriacimi neurobia, je to náznak toho, že Európa sa na míle vzďaľuje tomu, na čom boli postavené jej základy – zvesť apoštolov. Každý, kto si zakrýva oči pred zmienkou o pôsobení satana vo svete, každý, kto máva nad jeho pôsobením vo svete rukou a len sa usmieva, stal sa súčasťou jeho hrozného plánu. Modlime sa, aby sa vo svete, v našej cirkvi zvestovalo Slovo, ktoré bude vyslobodzovať ľudí spod nadvlády diabla, ktorý sa snaží šíriť nepokoj a rozkladať nás zvnútra. Modlime sa, aby nastalo zmierenie ľudí s Bohom, pretože akékoľvek nezhody a egoizmus sú tou najlepšou pôdou na pôsobenie toho Zlého vo svete. Modlime sa, aby cirkev zatúžila po pokoji, ktorý si nezakrýva oči pred zlom, ale nad zlom víťazí.