Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 19. júna 2006

Pane, Ty si býval naším príbytkom z pokolenia na pokolenie. Skôr ako sa vrchy zrodili, ako boli utvorené zem a svet, Ty si Boh od vekov až naveky. Tajomstvá sú bežné v živote každého z nás. Väčšinou však ide o niečo zlé, s čím sa nechceme chváliť. Čo by nikdy nemalo uzrieť svetlo sveta, na čo by sa nikdy nemalo prísť. Sú však aj také tajomstvá, ktorými chceme niekoho prekvapiť, potešiť, urobiť mu radosť. Urobiť nám dnes radosť – potešiť nás chce Božie Slovo aj cez väzneného apoštola Pavla. On, ktorý je spútaný, nie je spútaný vo viere a preto prežíva radosť zo života so svojim Spasiteľom. Aj keď je väznený telesne, je slobodný v duchovnom živote, je slobodný vo viere. Vďaka smrti a vzkrieseniu Spasiteľa – veľkému tajomstvu viery – prichádza Pavol k veľkému poznaniu milosti vo svojom živote. K poznaniu, že Spasiteľ patrí všetkým. To je to veľké tajomstvo viery, o ktoré sa chce podeliť, ku ktorému nás chce pozvať. Keď sme dnes v mnohom ustarostení, máme mnoho povinností, myslime nielen na to, čo nás zväzuje, ale aj na Toho, ktorý nás oslobodzuje! Myslime na Ježiša Krista, na Jeho smrť, ale najmä na Jeho život s nami! Veď Spasiteľ nás posilní aj dnes, nenechá nás kráčať samých. Prevedie nás cez všetky skúšky i v tento deň tak, aby sme boli s Ním a žili na Jeho slávu. Je dnes len na nás, či sa necháme zviazať v duchovnom živote, alebo aj my objavíme veľké tajomstvo viery, že milujúci Boží Syn v našom živote kráča s nami. Pozorne dnes sledujme svoj deň, aby sme videli, kde všade je s nami prítomný Ten, ktorý žije s nami, ktorý je tým veľkým tajomstvom našej viery!