Slovak Czech English German Polish

Utorok, 20. júna 2006

Hospodin ctí toho, kto sa zmilúva nad chudobným. Modlitba je v živote každého kresťana nesmierne dôležitá. Je to náš hlavný nerv, ktorý nás spája s našim Spasiteľom. Ak tento nerv pretneme, staneme sa mŕtvymi vo vzťahu s Ježišom. Preto je pre nás také dôležité zachovávať každodennú kontinuitu „audiencií“ pred svojim Spasiteľom. Modlitbou môžeme prekonať mnoho starostí, ale i naučiť sa prijímať a milovať svojich nepriateľov. Modlitbou sa môžeme starať o život svojich blízkych, život cirkevného zboru. Taká modlitba, ktorá nie je len mojimi starosťami, je posilnením aj mojej viery. Ňou môžem zosilnieť vo svojom duchovnom živote. Lebo práve takou modlitbou pochopím, že aj moji blízki, tí ktorých milujem, potrebujú Spasiteľa. Potrebujú Božiu starostlivosť. Často vo svojich modlitbách prosíme za seba, za svoj duchovný život, ale učme sa dnes takej modlitbe, ktorá bojuje za duchovný život našich blízkych. Modliť sa za svoju manželku, deti, svoj cirkevný zbor, za ich duchovný rast, to je pre nás veľká úloha, ktorej sa nemôžeme vzdávať. Ak sa vzdáme boja za ich duchovný život, staneme sa voči nemu ľahostajní, vlastne ich vydáme napospas tomuto svetu. Spomeňme si len, ako za nás prosil Pán Ježiš, tak sa nám potom taká modlitba za našich milovaných nebude zdať zbytočná, ale nesmierne dôležitá! My, kresťania, dnes musíme práve v takejto modlitbe veľmi zosilnieť. Sme k nej pozvaní, aby sme nielen my, ale aj naši blízki boli účastní Božieho kráľovstva.