Slovak Czech English German Polish

Piatok, 23. júna 2006

Dal som sa hľadať tým, čo sa na mňa nepýtali, dal som sa nájsť tým, čo ma nehľadali. Každý z nás má svoje životné hodnoty, ktoré nie je ochotný obísť, alebo zradiť. Hodnoty, ktoré určujú jeho život. Môže to byť láska k rodine, finančné zabezpečenie blízkych, alebo niečo iné. Vo viere však môžeme a máme mať len jedinú hodnotu, ktorou je za nás trpiaci Ježiš na kríži. Mnohí sa dnes tejto hodnoty zriekajú, nepovažujú ju za dôležitú. Táto hodnota je však jedinečná v tom, že rozhoduje o našom večnom živote. Lebo Kristus ako najväčšia hodnota, norma nášho života je zárukou našej dospelosti pre vstup do Božieho kráľovstva. Tak, ako sa voľakedy nebolo možné dostať do kina na mládeži neprístupný film, tak sa do Božieho kráľovstva nemôžeme dostať bez dospievania vo viere, bez Krista ako normy nášho života. Ak nie sme dospelí vo viere, vietor nás týmto svetom naozaj pohadzuje sem tam. Vďaka svojmu rozumu sa pokúšame pravidlá života obísť, meniť ich, ale práve tým dokazujeme, že sme ešte deti. Lebo deti sa pokúšajú oklamať svojich rodičov, klamstvom získať výhody. Do Božieho kráľovstva sa však klamstvom z rozumu, chytráctvom nedostaneme. Boha v tejto veci neoklameme. Preto nás On sám ako sprevádza deti, aby sme rástli a dospievali do Jeho kráľovstva. I dnešný deň je vzácny v tom, že Kristus je s nami a pomáha nám dospievať. Preto sa dnes nepokúšajme obísť jeho prikázania, ale plňme ich z lásky k Nemu a tak vytvorme spoločenstvo s Tým, ktorý je nielen základnou hodnotou našej viery, ale hodnotou večného života, lebo trpel a zomrel za nás.