Slovak Czech English German Polish

Sobota, 24. júna 2006

Keď myslím: Kláti sa mi noha, podopiera ma Tvoja milosť, Hospodine. Pracovný odev, uniforma je súčasťou mnohých profesií. Uniformu nosí policajt, železničiar, požiarnik, ale i mnoho iných profesií. Nosia ju preto, aby sme ich ľahšie spoznali pri výkone ich povolania, rýchlejšie rešpektovali ich pokyny. Ich pracovný odev ich však prezrádza aj vtedy, keď nechcú, aby sme ich spoznali. Mnohí dnešní kresťania sa tak podobajú na ľudí, ktorí si oblečú kresťanský postoj len do chrámu, akoby na pracovné miesto. A keď to nie je vhodné, oblečú si neutrálny postoj voči Ježišovi. Na mnohých tak vidieť akúsi rozdvojenosť. Práve pred tým nás chce dnes Božie Slovo vystríhať. Aby sme neboli vo viere len ako v práci, ale aby sme celým svojim životom niesli svojim blížnym jasné posolstvo o kríži a vzkriesení. Nie vykonať svoju prácu a utekať domov. Kresťanský postoj, to pracovné oblečenie, to je nedeľný oblek do chrámu, ale aj montérky, ktoré si obliekame, keď chceme niekomu pomôcť. Veď podľa toho je na nás poznať, či so svojim Spasiteľom žijeme, ak sa nebojíme priznávať k viere vo vzkriesenie v bežnom živote. Mnohí neveriaci neposudzujú len nás samých, ale na základe nášho správania i Ježiša a to, ako náš život mení. Vydávať teda svedectvo svojim novým – Kristovým šatom je veľmi dôležité. Preto je pre nás také nevyhnutné, „obliecť sa do nového človeka“, aby sme vydávali dobré svedectvo o našom spojení so Spasiteľom. Nemôžeme to robiť len v nedeľu, ale musíme to robiť aj v sobotu a v iné dni v týždni. Lebo týmto svedectvom viery ukazujeme, či sme Spasiteľovi odcudzení, alebo s Ním žijeme.