Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 25. júna 2006

Dám im jedno srdce a jeden spôsob života, aby sa ma báli po všetky časy. Toto vážne pozvanie nás dnes oslovuje z Božieho Slova. Lebo duchovné dary, to sú dary vhodné do nášho bežného života. Boh nám ich dáva na zlepšenie Jeho poznania, pre lepšiu duchovnú kvalitu nášho života. Obdarúva nás presne tak, ako nás obdarovávajú aj naši blízki, lebo nás miluje. Všetky dary ktoré dostávame od našich blízkych, nám majú predsa povzniesť srdcia, potešiť nás, alebo nám svojou praktickosťou majú pomôcť. Také sú aj duchovné dary. Sú nám dané z Otcovskej lásky. Pomáhajú nám premáhať naše starosti, umožňujú nám prekonávať pochybnosti viery. Sú pre nás dôležité v tom, že sa prostredníctvom nich môžeme spoľahnúť na Božie Slovo, na Božiu pomoc. Nech by sme mali akékoľvek starosti a problémy, všetky duchovné dary sú nám veľkou pomocou. Aj dar proroctva, zvesti Božieho Slova je veľkým darom. Veď i dnes nás uisťuje, aby sme za svoj duchovný život aj cez všetky starosti a problémy bojovali – horlili. A to preto, aby sme vo viere rástli a prospievali v Božej milosti. Lebo cez mnohé súženia musíme vojsť do Božieho kráľovstva a to nie bez Otcovskej starostlivosti, ale s Božou láskou darovanou nám v Ježišovi Kristovi na naše spasenie. Amen.