Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 26. júna 2006

Hospodin bude žehnať svoj ľud pokojom! Povedať pravdu o sebe iným, často aj tým najbližším, je veľmi ťažké. A je potrebné povedať, že naše ľudské sily a schopnosti na to nestačia. Takúto pravdu o sebe dokáže povedať len ten, kto odovzdal seba samého a celý svoj život do rúk Pána Ježiša Krista! V tej pravde o nás /sebe/ zaznie zmienka aj o hnevoch, aj o tom, že mal miesto v mojom živote diabol a hriech. Zaznie tam možno zmienka o krádeži akéhokoľvek druhu, o mrzkých slovách a pod. Dokonca sa budeme musieť priznať k tomu, že sme asi zarmucovali Ducha Svätého. Pravda o mne bude možno obsahovať zmienku o rozhorčenosti, vášnivosti, hneve, kriku a rúhaní so všetkou zlosťou. Budeme musieť povedať aj to, že sme neboli dobrotiví, milosrdní a odpúšťajúci. A to ešte stále hovoríme o veciach - z ľudského pohľadu - miernych. Sú však aj iné – horšie. Napriek tomu viem, že toto všetko mám odpustené v obeti Pána Ježiša. Bude však najlepšie, povedať Jemu aj ľuďom o sebe pravdu.