Slovak Czech English German Polish

Utorok, 27. júna 2006

Dobrotou svojou korunuješ rok. Už slová včerajšieho dňa ukázali, že to s pravdou o sebe môže aj veľmi bolieť. Moje okolie sa totiž môže dozvedieť o mne aj to horšie. Pravda vyrieknutá o sebe pred Bohom a ľuďmi však nikdy neznamená, že by sme zostali bez milosti Božej v Ježišu Kristovi, každému jednému z nás ponúknutej. Ba naopak – práve pravda o sebe, teda vyznanie hriechov, je prvým krokom k tomu, aby sa v mojom živote mohlo objaviť aj svetlo – Ježiš Kristus, aj dobrotivosť, aj spravodlivosť, aj pravda. A v sile Božieho Ducha budem konať to, čo je milé Bohu, nebudem sa zúčastňovať neplodných skutkov tmy, ale budem napodobňovať svojho Pána ako Jeho milované dieťa. Každé takéto prebudenie sa zo spánku hriechu je divom Božej lásky k človeku – k tebe a ku mne. Niekedy býva kruté a nepríjemné takéto prebudenie. Podstata je však v tom, že prebudenie znamená: ešte žijem a Pán Boh mi dáva ďalší deň na to, aby som hľadal svetlo života: Pána Ježiša Krista.