Slovak Czech English German Polish

Streda, 28. júna 2006

Uvaľ na Hospodina svoju cestu, dúfaj v Neho a On vykoná. Pred niekoľkými dňami som šiel cez ktorúsi dedinu a videl som tam tabuľu s nápisom: Výkup železa. O niekoľko domov ďalej bol podobný nápis: Výkup papiera. A do tretice som uvidel aj tabuľu s nápisom: Výkup textilu. Možno ste ešte videli aj iné tabule hovoriace o nejakom výkupe. Ešte nikdy a nikde som sa však nestretol s nápisom: vykupujeme čas! A možno by takýto nápis mohol byť napríklad na nejakých bohoslužobných miestnostiach, či chrámoch. Zmyslom každého výkupu je zachrániť niečo – les pôdu, či niečo iné. Zmyslom výroku „vykupujte čas je“ zachrániť sa pre večný život. Možno sa tiež spýtať: ako nakladám zo svojim časom? Na čo využívam čas svojho života? Nikto z nás nevie, koľko mu ešte zostalo času, práve od tejto chvíle čítania uvedeného textu Písma. Z nášho textu však vyplýva, že čas má svoju nesmiernu cenu a že jeho mrhanie na nezmyselné veci – ako sú spomínané opilstvo, hýrenie, rozpustilosť, nemá nijakú cenu. Raz budeme odpovedať na otázku: ako si vykupoval čas svojho života?