Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 29. júna 2006

Hospodin, Boh, môj Boh bude s tebou. Nezanechá ťa, ani ťa neopustí, kým sa neukončia všetky práce pre službu pri dome Hospodinovom. Niektorí z čítajúcich už svoju domácnosť máme zabehanú, iní si ju ešte len rozbiehajú a zase ďalší o svojej domácnosti ešte len rozmýšľajú, či snívajú. Pre nás všetkých však je tu jedna ponuka. Dáva nám ju v dnešný deň Božie Slovo – Biblia. A to zriadenie domácnosti dostáva názov – kresťanská, od mena Ježiša Krista. A základy tejto domácnosti sú dva základné piliere, ktoré však musia byť doplnené ďalšími dvoma, o ktorých bude reč zajtra. Tieto dva základné piliere tvoria muž a žena, manželia. V kresťanskej domácnosti nejde o to, kto bude hlavou a kto krkom. V nej ide o to, či sme ochotní jeden druhého akceptovať a milovať. Ak chce mať len jeden pravdu a druhý len milovať, tak časom to stratí na svojej cene. Pán Boh vedel, prečo Pavlovi, ktorý nepoznal do detailu manželský a rodinný život, dal povedať takúto pravdu. Možno mu síce vyčítať, že teoretizuje, ale nemožno mu vyčítať, že drží stranu jednej polovičke. I keď jasne ukazuje na poradie stvorenia, nebojí sa označiť úlohu obidvoch stránok manželstva za rovnocennú. Len tak sa totiž dá uvažovať o kresťanskej domácnosti.