Slovak Czech English German Polish

Piatok, 30. júna 2006

Hovor, Hospodine, lebo Tvoj služobník počúva! Apoštol Pavol vie, pretože je vedený Božím Duchom Svätým, že na to, aby domácnosť, rodina mohla niesť označenie kresťanská, je potrebné, aby mala aj ďalšie piliere, ktoré v týchto veršoch označuje ako – poslušnosť a služba. Možno si niekto pomyslí, že poddanosť a poslušnosť sú totožné. Nie je to tak. Poslušnosť je tu totiž priradená deťom. A tá má svoju oporu aj v 4. Božom prikázaní. A tiež by každý z nás mal pamätať na takú maličkosť – že deťmi zostávame na zemi dokiaľ je tu s nami aspoň jeden rodič a tak poslušnosť nás sprevádza dosť dlho. A to už nehovorím o výraze: Božie deti. Ako Božie dieťa som stále vedený k poslušnosti Božiemu Slovu. Nuž a poslušnosť k Božiemu Slovu by mala každého, či už rodiča alebo dieťa, priviesť k tomu, aby sme sa pokúsili o vzťahy aké nám naznačuje apoštol Pavol. To je tretí pilier kresťanskej domácnosti – poslušnosť. Stavba už stojí, ale ešte potrebuje aj ten štvrtý pilier, aby nebola labilná, ale pevná. Nedokončená stavba neposkytuje útulok, skrýšu pred tým, čo môže zúriť okolo nás. Pán Boh chce mať z domácnosti kohokoľvek z nás miesto, kde On bude Bohom a my budeme Jeho ľudom.