Slovak Czech English German Polish

Júl

Sobota, 01. júla 2006

Vpravde dobrý je Boh k Izraelovi, k tým, čo sú čistého srdca.

Register to read more...

Nedeľa, 02. júla 2006

Priznajte spravodlivosť biednemu a núdznemu!

Register to read more...

Pondelok, 03. júla 2006

Keď som mlčal, práchniveli mi kosti. … Lebo dňom i nocou ťažko doliehala na mňa Tvoja ruka. Vtedy som ti vyznal svoj hriech.

Register to read more...

Utorok, 04. júla 2006

Vyvyšovať Ťa budem, Hospodine, lebo si ma vytiahol z hlbín.

Register to read more...

Streda, 05. júla 2006

Pridŕžaj sa napomenutia, nepopusť, zachovávaj ho, lebo je tvojím životom.

Register to read more...

Štvrtok, 06. júla 2006

Vzďaľuj sa od lživého slova!

Register to read more...

Piatok, 07. júla 2006

Vraví Hospodin: Hovoríte: Daromné je slúžiť Bohu! Aký je zisk z toho, že zachovávame Jeho nariadenia?

Register to read more...

Sobota, 08. júla 2006

Hospodin, Boh nebies,... sám pošle pred tebou anjela.

Register to read more...

Nedeľa, 09. júla 2006

Beda tým, ktorí sú múdri vo vlastných očiach, a sami pred sebou sú rozumní.

Register to read more...

Pondelok, 10. júla 2006

Hľa, ja posielam anjela pred tebou, aby ťa ochraňoval na ceste a doviedol ťa na miesto, ktoré som pripravil.

Register to read more...

KALENDÁR