Slovak Czech English German Polish

Júl

Sobota, 01. júla 2006

Vpravde dobrý je Boh k Izraelovi, k tým, čo sú čistého srdca.

Čítať ďalej: Sobota, 01. júla 2006

Nedeľa, 02. júla 2006

Priznajte spravodlivosť biednemu a núdznemu!

Čítať ďalej: Nedeľa, 02. júla 2006

Pondelok, 03. júla 2006

Keď som mlčal, práchniveli mi kosti. … Lebo dňom i nocou ťažko doliehala na mňa Tvoja ruka. Vtedy som ti vyznal svoj hriech.

Čítať ďalej: Pondelok, 03. júla 2006

Utorok, 04. júla 2006

Vyvyšovať Ťa budem, Hospodine, lebo si ma vytiahol z hlbín.

Čítať ďalej: Utorok, 04. júla 2006

Streda, 05. júla 2006

Pridŕžaj sa napomenutia, nepopusť, zachovávaj ho, lebo je tvojím životom.

Čítať ďalej: Streda, 05. júla 2006

Štvrtok, 06. júla 2006

Vzďaľuj sa od lživého slova!

Čítať ďalej: Štvrtok, 06. júla 2006

Piatok, 07. júla 2006

Vraví Hospodin: Hovoríte: Daromné je slúžiť Bohu! Aký je zisk z toho, že zachovávame Jeho nariadenia?

Čítať ďalej: Piatok, 07. júla 2006

Sobota, 08. júla 2006

Hospodin, Boh nebies,... sám pošle pred tebou anjela.

Čítať ďalej: Sobota, 08. júla 2006

Nedeľa, 09. júla 2006

Beda tým, ktorí sú múdri vo vlastných očiach, a sami pred sebou sú rozumní.

Čítať ďalej: Nedeľa, 09. júla 2006

Pondelok, 10. júla 2006

Hľa, ja posielam anjela pred tebou, aby ťa ochraňoval na ceste a doviedol ťa na miesto, ktoré som pripravil.

Čítať ďalej: Pondelok, 10. júla 2006