Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 02. júla 2006

Priznajte spravodlivosť biednemu a núdznemu! Pokračovali sme ponukou na stavbu kresťanskej domácnosti a nedeľa nám ukazuje, že tieto dva kroky v osobnom i rodinnom živote majú svoj zmysel a význam. Prečo? Lebo je tu svetlo – Boh, Pán Ježiš, ktoré raz odhalí, či náš život nebol len lžou a pokusom oklamať ľudí okolo nás, že sme lepší a dobrí, či už osobne, alebo ako rodina. Vo svetle Božej pravdy však môžeme vidieť, že pred Pánom Bohom nič neskryjeme ani nezakryjeme. Bol som tento týždeň vo Vysokých Tatrách. Pred pohromou boli krásne. Stromy všetko zakrývali. A teraz zrazu vidieť všetko to, čo sa zakrývalo. Malo sa urobiť a neurobilo sa. A aj preto sa stalo, čo sa stalo. Pravda bola odhalená. A tak ako prišla víchrica do Tatier, raz príde niečo ako víchrica, čo odhalí náš život v celej jeho lži a podvode. A potom? Čo povieme pred Pánom Bohom? Že sme nevedeli o svetle Božieho Slova, že sme nepočuli o hriechu, že sme nič nevedeli o Božích prikázaniach? Počuli a vedeli, ale nedokázali sme to uviesť do života. Dnes by sme mali hľadať odpoveď na otázku: čo s týmto týždňovým poznaním urobím vo svojom osobnom, rodinnom, zborovom živote?