Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 06. júla 2006

Vzďaľuj sa od lživého slova! Čím krajšie znejú slová rôznych sľubov, tým ťažšie môže byť ich splnenie. Rút však svoje rozhodnutie neľutovala a brala ho skutočne vážne. Vedela, že hoci opúšťa svoj domov a rodinu, nemusí sa obávať, lebo Hospodin, ktorého spoznala v Elímelechovej rodine, je aj jej Bohom. Z ľudského pohľadu bola vo veľmi ťažkej a nezávideniahodnej pozícii, ona sa však zbytočne neumárala, ale vybrala sa zbierať klasy na pole v zmysle ustanovenia Mojžišovho Zákona, ktorý zabezpečoval živobytie tým najbezbrannejším. Tam ju našiel Bóaz a vysoko ocenil jej pracovitosť, no predovšetkým jej vzťah k Noémi. Ak hľadáme vnútorné spojivo, ktoré by spájalo postavu Rút, Noémi a Bóaza, potom je to ich schopnosť žehnať iným ľuďom a vyprosovať im požehnanie od Hospodina za dobro vykonané v ich živote. Nie je to však len lacné moralizovanie, ktoré sa zakladá na idealizovaní nedokonalých ľudí. Skutočná hodnota človeka sa nezakladá na jeho vlastných prednostiach, ba ani cnostiach, ktoré sú potrebné, ale na Pánovi, od ktorého pochádza všetko dobré a požehnané. Rút je typom človeka riadiaceho sa svojou vierou, ktorá ju zušľachťuje a učí dôvere v Božiu pomoc aj v najťažších situáciách. A my, dnešní ustarostení moderní kresťania, neraz zabúdajúci na Ježišovu moc musíme s údivom konštatovať, že nebola zahanbená.