Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 09. júla 2006

Beda tým, ktorí sú múdri vo vlastných očiach, a sami pred sebou sú rozumní. Problematike budovania kresťanského spoločenstva je venované množstvo seminárov a kníh. O to bolestnejšie sa nás dotýka, ak neraz narazíme na rozpor medzi ideálom a skutočnosťou. Pre mnohých sa takéto poznanie stáva až kameňom úrazu a pohoršenia a prežívajú veľkú krízu viery. A pritom stačí tak málo a mohli by sme sa úplne vyhnúť fatálnym zlyhaniam, ktoré nás okrádajú o schopnosť radostne slúžiť Pánovi i blížnym. Keby sme jednotlivé odporúčania 1. listu Petra brali vážne, všeličo by muselo vyzerať ináč. Musíme si až klásť otázku, či náhodou nie sme už podobní tej soli, ktorá stráca chuť, keď sa nám zdá idealistické a málo realistické sa o uskutočňovanie predloženého ideálu vôbec pokúšať. Žiaľ, až príliš sa stotožňujeme so zvráteným názorom. Akoby dnes platili iné pravidlá, dokonca aj v cirkvi a pre kresťanov. Veď aj narastajúcej agresivite a arogancii sa pokúšame dať prijateľnejšie mená. Musíme sa však rozhodnúť, či chceme byť a zostať nasledovníkmi a služobníkmi Pána Ježiša, ktorý sa za nás obetoval na kríži, alebo sa túžime páčiť svetu a žiť podľa jeho princípov. Je tu zvláštne napätie medzi naším skepticizmom a požiadavkami Božieho Slova. Zdá sa nám priam nepredstaviteľné naplniť výzvu k jednomyseľnosti v atmosfére plurality názorov. Je skutočne predivné, ako Božie Slovo dokáže zjednotiť aj naoko úplne odlišných ľudí. Ono prekonáva našu domnelú ľudskú múdrosť, ktorá nás rozdeľuje a obdivom dravosti zosmiešňuje súcit, milosrdenstvo, milovanie bratstva, či pokoru. Potom sa nemôžeme čudovať odmietaniu zvesti o zrieknutí sa odplácania zlého zlým, ako aj výzvy k dobrorečeniu a hľadaniu pokoja. Stojí zato bojovať oň. Nie je to však falošný pokoj, vykúpený toleranciou voči zlobe a nespravodlivosti. Skutočný Boží pokoj prináša viera, ktorá zbavuje strachu a učí prijímať Pána Ježiša Krista v srdciach.