Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 10. júla 2006

Hľa, ja posielam anjela pred tebou, aby ťa ochraňoval na ceste a doviedol ťa na miesto, ktoré som pripravil. Živá voda v biblickej zemi znamenala pramenistú vodu na rozdiel od vody dažďovej, zachytávanej do vykopaných cisterien. Bola to voda vzácna a vysoko cenená. K takejto vzácnej vode prirovnáva Pán Ježiš dar, ktorý prišiel ponúknuť všetkým nešťastným, túžiacim po zmysluplnom živote. Aj táto samaritánska žena stále márne hľadá naplnenie svojho prázdneho, hriešneho života. Teraz však má nedoceniteľnú šancu pred sebou, veď stretla Toho, kto sám je „cesta, pravda i život“. Využije túto šancu? Možno už nikdy takú príležitosť mať nebude. – I v dnešnom svete veľmi veľa ľudí poznáva prázdnotu a nezmyselnosť života. Cítia, že sú povolaní k niečomu vyššiemu, ale nevedia to nájsť. Pán Ježiš, pôvodca a darca pravého života, však je tu a chce zachraňovať. „Keby si znala dar Boží,... ty by si Jeho prosila, a On by ti dal vody živej... Kto by pil z vody, ktorú mu Ja dám, nebude žízniť naveky“. K úprimnému hľadaniu zmyslu života patrí aj úprimná modlitba o Boží zásah do nášho života, ktorú náš Pán tak rád počúva a napĺňa.