Slovak Czech English German Polish

Streda, 12. júla 2006

Nepožiadaš ženu svojho blížneho! Učeníci vracajúci sa z nákupu potravín v meste Sychar žasnú. Ich Majster nedbá na prísne príkazy rabínov nezhovárať sa so ženou, lebo tá je vraj príčinou každého pokušenia. Nevedia, ani netušia, že ich Majster má na toto delenie ľudí na mužov a ženy celkom iný náhľad, že totiž všetci ľudia sú hriešnici a rovnako potrebujú Božie zmilovanie. Len úcta k Majstrovi im prikazuje mlčať. A zatiaľ ich Majster plní svoju úlohu, pre ktorú prišiel na zem, On je pokrm, ktorý Mu dal Jeho Otec – činí Božiu vôľu záchrany sveta. On už dopredu vidí, že táto padlá žena bude evanjelizovať v meste, zatiaľ čo učeníkom to pri návšteve mesta ani na um nezišlo. Pán vidí, že aj Samaritáni zatúžia po tej živej vode, ktorú táto žena už stihla načerpať. – Boží pohľad na svet je iný než náš. My vidíme len úmornú sejbu a sotva klíčiace steblá tam, kde Pán už vidí polia belejúce sa k žatve. Lebo Jeho Duch pôsobí skryto a pripravuje nový život. Boh sám má predovšetkým záujem na záchrane ľudí. „To Tvoja vec je, Pane náš, čo zveril Ty si nám“, spieva sa v jednej piesni. Kiež máme Kristov pohľad! Kiež sa vieme už dopredu radovať z Božieho diela! Len nesmieme zabúdať, že každého jedného z nás Pán posiela pracovať na Božiu roľu!