Slovak Czech English German Polish

Streda, 19. júla 2006

Ty si Boh Él Róí,... ktorý ma vidí. Ján Krstiteľ vydal svedectvo o Ježišovi. A Pán Ježiš to oceňuje. Každý svojim životom vydávame určité svedectvo. Môže byť pravdivé alebo smutné! Aké je naše svedectvo života? Z prečítaných slov priam bolestne zaznieva Ježišovo smutné konštatovanie o svedectve Židov: „Nepočuli ste Boží hlas, nevideli ste Jeho tvár, Jeho Slovo nezostáva vo vás, neveríte Tomu, ktorý ma poslal, nechcete prísť ku mne.“ Tieto Ježišove slová nás vedú k tomu, aby sme sa bez pocitu urazenosti sami kriticky pozreli na svedectvo vlastného života: Či nevyznieva náš život, ako život ľudí, ktorí akoby nikdy nepočuli Boží Otcov hlas a nevideli Jeho tvár? Alebo, či našimi postojmi nie sme podobní tým, ktorí aj „počúvajú Božie Slovo, ale starosti sveta a klam bohatstva udusia to Slovo“ a tak Jeho Slovo nezostáva v nás? Alebo či nevyznieva naše svedectvo života skôr tak, že si vždy nájdeme množstvo výhovoriek a ospravedlnení pre seba aj pre iných, len aby sme nemuseli prísť k Ježišovi? Pán Ježiš však čaká od tých, ktorí nosia Jeho meno pravdivé svedectvo. A naše pravdivé svedectvo by malo ukázať tomuto svetu, že máme milujúceho, starostlivého a odpúšťajúceho Otca, a nie pravý opak. Malo by ukázať tomuto svetu na Toho, ktorý nás neponechal v moci hriechu, diabla a smrti, ale položil za nás svoj život. Od nášho svedectva veľa záleží. Mám v pamäti uchovaný jeden krásny výrok, ktorý hovorí o tom, že životy kresťanov sú jedinou Bibliou, ktorú je dnešný svet ešte ochotný čítať.