Slovak Czech English German Polish

Piatok, 21. júla 2006

Nie preto sa Hospodin priklonil k vám a vyvolil si vás, že by ste boli väčší ako všetky národy - veď vás bolo najmenej zo všetkých národov – ale preto, že vás Hospodin miloval. V nasledovaní Pána Ježiša, v Jeho blízkosti je vždy dosť chleba pre dušu aj telo človeka. Krásne to vidíme aj v tomto známom príbehu, že totiž tým, ktorí Ho nasledovali vo veľkom zástupe, aby hľadali kráľovstvo Božie a jeho spravodlivosť, bolo pridané aj to ostatné. Toto poznanie nás chce oslobodiť od našej ustrašenej zviazanosti o zabezpečenie pozemských prostriedkov k našej obžive, životu. Toto je základný problém: Sme takí dôslední a precízni v zabezpečovaní sa telesným chlebom, že na duchovný chlieb čas ani sily už nezvýšia. Dnes počúvame z každej strany zúfalé otázky, ako to zvládneme a prežijeme pri týchto ťažkých ekonomických reformách v zdravotníctve, školstve, v dôchodku. Národ je vystrašený, ľudia ešte horlivejšie pracujú od vidím do nevidím, v piatok aj sviatok, len aby to zvládli. Koľkí dnes však povedia: „Pán Boh sa o nás postará, Pán Boh to má v rukách“? Pozrite sa po takýchto ľuďoch okolo seba, či niekoho poznáte s takouto biblickou vierou. A čo my sami? Žiaľ, často sa stáva aj to, že v srdciach ľudí, ktorí nasledovali Pána Ježiša kvôli duchovnému chlebu, keď im Pán Boh požehná aj to ostatné k telesnému životu, teda chleba telesného, zrazu dochádza k zmene – už hľadajú a tešia sa iba na to pozemské, telesné. Zmýšľanie nasýteného zástupu sa tiež zmenilo. Ježiša hneď chceli urobiť kráľom. Ježiš však nechcel, aby Ho nosili na rukách, ale aby Mu aj naďalej sedeli pri nohách.