Slovak Czech English German Polish

Sobota, 22. júla 2006

Tam jedzte pred Hospodinom, svojím Bohom; a vy i vaši domáci radujte sa zo všetkého, k čomu priložíte ruku, čím vás požehná Hospodin, váš Boh. Aj do života Ježišových učeníkov a nasledovníkov vstupuje tma. Tma hriechu, nepohody – a život prináša tie najrozličnejšie búrlivé situácie. Nie sme od toho oslobodení ani my. Učeníci však napriek tme a rozbúrenému moru vstupujú na loď bez Pána Ježiša, nečakajú na Neho. – Povedal by som, že toto je verný obraz nášho správania a častý zjav nášho života, ktorý sa podobá rozbúrenému moru s vetrom. Len popremýšľajme, koľkokrát sme sa aj v tomto týždni pokúšali sami preplaviť cez ťažké rozhodnutia, cez výčitky svojho svedomia. Koľkokrát sme sa pokúšali preplaviť na ten druhý breh bez Ježišovej pomoci, bez čakania na Jeho prítomnosť, bez modlitebného volania o pomoc. Zjavenie Pána Ježiša chodiaceho po rozbúrenom mori malo presvedčiť učeníkov, že Jemu ani zložité situácie nerobia problém, že ich má pod kontrolou. Prajem Vám, aby ste aj vy našli v Ježišovej blízkosti takýto azyl nebeského pokoja a aby loďky Vašich životných zápasov mohli bezpečne pristáť pod Ježišovým dohľadom pri brehoch Božej milosti.