Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 23. júla 2006

Kto môže žiť tak, že neuvidel smrť, a zachránil si dušu z moci podsvetia? Eunuch, dvoran etiópskej kráľovnej, správca celého jej pokladu – teda veľmi vplyvný, vysokopostavený a bohatý muž, a predsa hľadá niečo viac. Hľadá pokoj, ktorý ani moľ ani hrdza nezničí, a ku ktorému sa zlodeji nemôžu vlámať a nemôžu ho ukradnúť. Ten poklad hľadá v Písme Svätom. Aj keď má v rukách takú vzácnosť, nerozumie jej. Písmu Svätému sa totiž nedá rozumieť bez Ježiša. On je základom celej biblickej zvesti. Ukrižovaný a vzkriesený Ježiš je tým najväčším pokladom Písma Svätého. A iba cez Neho nám budú zjavené aj ostatné biblické poklady Božích zasľúbení. Keď sa však dvoran s pomocou Filipa stretol s Pánom Ježišom, pochopil, že sa stretol s Božou láskou. Našiel najväčší poklad života, najväčšiu istotu, a preto už ďalej išiel rozradostený svojou cestou. Tá cesta bola opísaná ako pustá. Nič na nej nemohlo rozveseliť srdce a myseľ pútnika. S Ježišom Kristom sa však dá kráčať s radosťou v srdci aj pustou cestou života. My rozumieme, čo nám Písmo sväté hovorí? – Vedie nás všetkých k tomu najvzácnejšiemu pokladu – k Ježišovi Kristovi – pri Ňom strácajú lesk a hodnotu všetky perly a poklady sveta.