Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 24. júla 2006

Vľúdna odpoveď odvracia prchkosť, ale urážlivé slovo vzbudzuje hnev. Ľudia z tohto príbehu boli nasýtení a opäť (prirodzene) vyhladli. Pán Ježiš odhalil ich motív, prečo Ho opäť vyhľadali: chceli byť opäť nasýtení, chceli od Neho viac. Viac pokrmu, viac darov, darčekov. Veď ak je Mesiášom, musí nám dať ešte viac ako dal Mojžiš generácii našich otcov na púšti. Pán Ježiš nielen odkryl ich falošné predstavy o Mesiášovi, ale najmä ich pokrivený vzťah k Bohu (i k Mesiášovi). On neprišiel medzi nás, aby spĺňal naše želania – dnes chcem toto, zajtra ono; Pane daj a ešte daj. Vtedy sa všetko točí okolo mňa. Vtedy som vlastne ja pánom a Ježiša Pánom iba nazývam. On sám na sebe ukázal a zdôraznil, že neprišiel konať svoju, ale Otcovu vôľu. A Otcova vôľa bola moja i tvoja záchrana. To bolo a je stále viac ako telesné nasýtenie, to je neporovnateľne viac, ako naplnenie akejkoľvek mojej potreby, to je viac, ako každý deň mnoho darčekov. Ak si prijal Jeho ako Darcu, ak sa Ježiš stal pre teba Pánom, nikdy ti nič nebude chýbať. On sa vždy o teba postará. A dôležité nebude už to, čo chceš a potrebuješ ty, ale budeš hľadať Jeho vôľu. Pýtaj sa aj dnes: Pane, čo chceš, aby som dnes činil?