Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 27. júla 2006

Hospodin dvíha skleslých. Čo nás pohoršuje? Čo sa nám nepáči? Podobne Pavol v 1K 2,14 hovorí, že prirodzený človek neprijíma veci Ducha Božieho, lebo sú mu bláznovstvom. Prirodzeného človeka pritom nazýva telesným. Telesne zmýšľajúci učeníci očakávali Mesiáša, ktorý naplní ich telesné túžby a žiadosti. V tomto ich Ježiš najviac sklamal. Nič viditeľné, žiadna pozemská sláva. Práve naopak, nasledovali učiteľa, ktorý na pohľad nič zvláštne nepriniesol. Chodil s nimi v sandáloch po zaprášených cestách a trávil čas s úbožiakmi a tými, ktorí v spoločnosti nič neznamenali. Lenže práve takíto od Neho prijímali ten pravý pokrm, stávali sa z nich nové bytosti. Bytosti plné Ducha a života. Bytosti oslobodené od nemravností, mamony, či iných závislostí. Bytosti, ktoré neriadi telo, prirodzené pudy. To spôsobil a pôsobí dodnes u každého človeka trojjediný Boh: Otec, Syn i Duch Svätý. Otvoríme sa pre Neho a dovolíme Mu, aby to konal dnes aj u nás?