Slovak Czech English German Polish

Piatok, 28. júla 2006

Počul som hovoriť hlas Pánov: Koho pošlem a kto nám pôjde? Nato som povedal: Tu som ja, pošli mňa! Všetci dobre poznáme podobenstvo o stratenom synovi (L 15), i keď by sa malo správnejšie nazývať podobenstvom o milujúcom otcovi. Otec mladšieho syna nenútil. Aj keď mu srdce plakalo, dovolil mu odísť z domu s polovicou majetku. Presne tak isto sa zachoval Ježiš k tým, ktorí Ho začali opúšťať. Dokonca i dvanástim dal slobodu rozhodnúť sa. On nasilu ani dnes nikoho nepresviedča, On povoláva, ponúka. Človeče, ak sa ti nepáči mňa nasledovať, môžeš kedykoľvek odísť. Mnohé sekty tvrdia, že iba u nich môže človek získať pravú spásu. A potom, keď od nich niekto chce odísť, znemožňujú mu to, vyhrážajú sa mu a v extrémnych prípadoch dokonca hrozia fyzickou likvidáciou. Už to je charakteristika ich falošnosti. Ježiš sa nebál „stratiť“ svojich nasledovníkov. Nemal žiadne tajomstvá a ani sa nebál, že Jeho slová použijú proti Nemu. Nikoho nasilu nedržal pri sebe. Nebál sa dokonca investovať svoj život do toho, ktorý Ho neskôr zradil. Preto Peter vyznal slová vo v. 68-69. Oni našli v Ježišovi Spasiteľa. Našiel si Ho aj ty? Potom nemáš dôvod od Neho odísť!