Slovak Czech English German Polish

Sobota, 29. júla 2006

Choď teda, pozri, ako sa majú tvoji bratia. Pán Ježiš, hoci bol Božím Synom, bol na zemi limitovaný časom. Mal pred sebou jasnú úlohu, ktorú mal splniť v stanovenom čase. Pritom sa nikdy neponáhľal, ani „neleňošil“. Každá maličkosť v Jeho pôsobení mala svoje miesto i čas. Svoj vzácny čas venoval aj tým najmenším. Keď Ním chcel ktokoľvek manipulovať, aby urýchlil svoje dielo, odmietol to. Čakal na pokyn od svojho Otca. A keď ho dostal, šiel aj na uvedené slávnosti stánkov. Šiel tam spôsobom, akým Ho viedol Jeho Otec. Kniha Kazateľ v 3. kapitole hovorí, že všetko má svoj čas. Prosme o múdrosť, aby sme aj my vedeli rozlišovať, čo máme robiť a kedy to máme robiť. Často je to práve pokušenie od diabla, aby sme niečo rýchlo vykonali. Boh nikdy nemá naponáhlo. On je Pánom i nad časom. Nebojme sa, že nám niečo ujde. No pamätajme aj na slová: „A tak teda, dokiaľ máme čas, čiňme dobre všetkým, ale najmä domácim viery“ (G 6,10). Pomôcť bratovi, sestre sa radšej ponáhľajme!