Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 31. júla 2006

Mojžiš im povedal: Pripusťte si k srdcu všetky slová, ktorými dnes svedčím proti vám. Lebo nie je to prázdne slovo, ktoré sa vás netýka, ale je to váš život. – To je dôležitá otázka. Preto by si mal na ňu vedieť odpovedať. Lebo, ak máš odpoveď na túto otázku, vieš odpovedať aj na mnoho ďalších, ktoré s Ním súvisia. Ak Ho poznáš a prijímaš Ho do svojho života ako Spasiteľa, potom počúvaš Jeho Slovo, rozumieš tomu, čo robí... Dnes sa ti ponúka mnoho názorov na Ježiša. Od židovských až po pohanské. Ich výsledkom je podozrievanie, nedôvera na jednej strane, alebo ľahostajnosť, nezáujem na strane druhej. Ponúka sa ti však aj viera v Neho. Práve viera spoznáva, že Ježiš je Kristus, Mesiáš, Boží Syn. Viera počuje z Jeho úst Božie Slovo a prijíma Ho. Viera vidí zázraky ako Jeho skutky lásky, ktoré robí pre nás, pre našu záchranu. Čo si vyberieš? Kým je Ježiš pre teba dnes?