Slovak Czech English German Polish

Utorok, 01. augusta 2006

Ja sa však k Tebe modlím, Hospodine, v čase príhodnom, Bože, pre svoju veľkú milosť ohlás sa mi so svojou vernou pomocou. Tejto vete by možno uverili aj farizeji. Veď museli uznať, že žiaden človek nerobil také zázraky, ako On. Veriť, že On je Boží Syn, Mesiáš, to je už však trochu „silná káva“. Ako by to mohla byť pravda, keď Ho poznáme a vieme, odkiaľ je? On a Boh sú jedno? To je „opovážlivé tvrdenie“! To je „rúhanie“! „To nemôžeme nechať len tak“! A predsa je to pravda. Pravda, ktorá zachraňuje svet a ľudí v ňom. Ježiš skutočne prichádza od Boha Otca, a preto má neobyčajnú moc. Prišiel na tento svet, aby mohol dávať. Prišiel, aby dal seba. Ak si Ho prijal, ak Ho máš, potom máš život. Život naveky.