Slovak Czech English German Polish

Streda, 02. augusta 2006

Môj ľud bude bývať v pokojných príbytkoch, v bezpečných obydliach. To je potešujúca správa pre dnešný deň, že sú ľudia, ktorí spoznali Boha. Si medzi nimi? Spoznal si Ježiša? Túžiš po Ňom ako smädný po vode? On má liek na tvoje potreby. Tvoj pohár duše chce naplniť Duchom Svätým. Len tak získaš život večný, keď sa pre Neho otvoríš. Hovorí: „Ak niekto žízni, nech príde ku mne a napije sa....Rieky živej vody potečú zvnútra toho, kto verí vo mňa.“ A to znamená, že ťa naplní Duchom Svätým, budeš žiť z Ducha, s Duchom a v Duchu Svätom. S Jeho prioritami, z Jeho lásky a v Jeho moci.