Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 03. augusta 2006

Ty mi, Hospodine, neodoprieš svoje zľutovanie, Tvoja milosť a vernosť vždy ma chránia. My, ľudia radi a veľmi rýchlo súdime. Často si myslíme, že máme patent na rozum. Že všetkému rozumieme a vieme, ako sa veci majú. Takto však neuvažuje pravá viera. Tá totiž nehľadá ľudské názory, ale Božiu pravdu. A preto niekedy ani hneď nemá odpoveď na všetky otázky. Aby ich našla, musí sa zahĺbiť do Božieho Slova, začítať sa do Biblie a v modlitbách očakávať správnu odpoveď. Farizeji si však mysleli, že oni majú všetky odpovede pripravené. Stačilo sa len pýtať. Preto sa od Božej pravdy odklonili a túto Pravdu, hoci bola tak blízko, nespoznali. Pre potvrdenie svojej pravdy boli schopní porušiť aj Zákon. Ty nebuď taký slepý! Otvor oči a viď, že Ježiš je Kristus, nie je z Galiley, ale od Boha!