Slovak Czech English German Polish

Piatok, 04. augusta 2006

Veľký je Hospodin až za hranice Izraela. Taký užitočný nástroj nášho tela. Je šikovný. Na všeličo sa zíde. Veľmi rád sa vystiera, keď na niekoho myslíme. Keď chceme druhým ukázať niekoho, niečo, čo sa nám nepáči. Vtedy vždy tri prsty ukazujú na mňa. Ja nie? Ja som nič nespravil? To len on, ona? Ako malé deti sa chovajú učitelia Zákona, ktorí priviedli ženu k Pánovi Ježišovi. A ako deťom im aj Pán Ježiš odpovedá: „Kto z vás je bez hriechu, nech prvý po nej hodí kameňom.“ Kto z nás je bez hriechu? A predsa tak ľahko hádžeme tými kameňmi...Na druhej strane Pán Ježiš nezľahčuje hriech. Napomína: „...choď a odteraz viac nehreš!“ Počúvame Ho?