Slovak Czech English German Polish

Sobota, 05. augusta 2006

Obkľúčili ma povrazy smrti,... našiel som súženie a žiaľ. Ale vzýval som meno Hospodinovo; Ó Hospodine, zachráň moju dušu! Preto sa na ceste životom nemôžeme spoliehať len na seba. Sami si nemôžeme byť na tej ceste svetlom. Potrebujeme svetlo zvonku. Potrebujeme Svetlo sveta. Svetlo - Boha. Také Svetlo prišlo. Možno Ho ešte stále nevidíme. A možno Ho vidíme a nechceme prijať. Možno sa nám zdá, že príliš presvetlí náš život. S Ním budú viditeľné aj tienisté stránky nášho života. A to sa nám celkom nezdá. Ako inak však tieto zákutia môžeme upratať, dať do poriadku? Ak neprijmeme Svetlo, nič neuvidíme a budeme sa naďalej tváriť, že v našom živote nie je žiadna špina. Potom sa však môže stať, že zahynieme v špine, v močiari hriechu a nevery. Hľadajme teda Svetlo a budeme žiť!