Slovak Czech English German Polish

Utorok, 08. augusta 2006

Hospodin vyslyšal náš hlas, videl našu biedu, našu námahu a náš útlak. Výmena názorov medzi Ježišom a Židmi pokračuje aj v dnešnom čítaní. Sebaklam správnej cesty ohrozuje každého človeka. Veď, kto si o sebe myslí, že je zlý a má nesprávne postoje? Potrebujeme sa oslobodiť od svojich vnútorných sebectiev. Ku skutočnej slobode sa dostaneme len vtedy, keď sa budeme zaoberať najvyššími hodnotami. Existujú ľudia, ktorí majú neprestajne strach. Boja sa o seba, o rodinu, o vieru, o cirkev. Už ráno vstávajú s ťažkým srdcom: „Bude tento deň dobrý?“ Naše zvieranie žalúdka vychádza z toho, že Boha neberieme dosť vážne. (Mt 6,31). Toto je podstata hriechu: zabúdať na Boha a venovať sa len sebe. Nevidieť nič, čo je pre nás pripravené a očakávať iba osobné ťažkosti. Toto je základná otázka slobody: záleží ti na ľuďoch okolo teba, záleží ti na Bohu, alebo je tvoj svet uzavretý len „do teba“? Oslobodiť sa od vlastného „ja“, to je pokrok spôsobený Duchom. Máme odvahu, máme slobodu priznať sa ku Kristovi? Potom sme celkom slobodní. Židia to pri Ježišovi zatiaľ nedokázali, ale v Ježišovi majú nádej.