Slovak Czech English German Polish

Streda, 09. augusta 2006

Nebudeš mať iných bohov okrem mňa! Iné je biologické a iné duchovné rodičovstvo. Najmä, keď hovoríme o Pánu Bohu, myslíme to v duchovnom zmysle. Splodení sme boli biologickými rodičmi, stvorení duchovným Otcom. Či sme dieťaťom vlastných rodičov, to je veľakrát dielom ich ľubovôle a následnej Božej milosti. Či sme dieťaťom Božím, to záleží len od Jeho milosti. Židia boli pyšní, že sú telesnými potomkami Abraháma. To je biologické potomstvo, ale v duchovnom zmysle Abrahámoví neboli, lebo ich život o tom nehovoril. Pán Ježiš musel povedať: „Ak ste Abrahámove deti, robte Abrahámove skutky!“ A my – ak sme Božími deťmi, nasledujme Božie spôsoby a konajme podľa nich! Tak sa nimi budeme právom nazývať. Nemôžeme obísť ani miešanie pojmov – niekto sa spolieha na to, že mu u Boha pomôže veriaci člen rodiny. „Bože, ja som brat, syn, príbuzný toho a toho kresťana!“ Aby si mohol byť Božím dieťaťom, omilosteným v Jeho očiach, je dôležité, aby si osobne skúsil a spoznal Božieho Syna a bol znovuzrodený z vody a z Ducha. Inak Boh ako duchovný Otec zostane pre teba navždy skrytým, neodhaleným a nepoznaným tajomstvom a celý tvoj život sa zrúti.