Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 10. augusta 2006

On znášal trest za náš pokoj. Ježišovi sa pomerne často stávalo, že Ho ľudia považovali za nenormálneho. Vo svojej otčine, v Galiley Ho Jeho vlastní neprijali, preto tam nemohol pôsobiť tak, ako inde (Mk 6,4). Takisto, keď sa najbližšia rodina dopočula o veľkých slovách svojho Syna a brata, myslela si, že „postúpil z rozumu“ (Mk 3,21). Napokon Ježišovi odporujúci židia hádžu Krista do jedného vreca s posadnutými démonmi (J 8,48) a na svoju škodu sa od Neho odvracajú. Postavenie úprimných kresťanov je obrazom Ježišovho postavenia. On povedal: „Keď striehli na moje Slovo, budú aj na vaše.“ Sme pripravení na nepríjemné chvíle, keď sa v spoločnosti rozprávajú nemravné a protikresťanské reči a máme sa vtedy smelo postaviť na stranu svojej viery? Že budeme v tomto svete v niektorých veciach „nenormálni“, to vôbec neprekáža. Svet potrebuje výnimky zo svojho stereotypu, inak by sa vo svojom nesprávnom nasmerovaní celkom zastavil a zdegeneroval. Kresťania nastupujú cestu soli práve v okamihoch, keď sa ich hrdosť a sebavedomie dostáva na vedľajšiu koľaj a na obzor vychádza Božia sláva. Nechajme ju dnes prevládať nad nami!