Slovak Czech English German Polish

Sobota, 12. augusta 2006

Neurobte si ani strieborných bohov popri mne, ani zlatých bohov si nerobte! Aké milé, dnešné čítanie o farizejskom útoku na Ježiša pre uzdravenie v sobotu pripadlo práve na tento deň v týždni. Zákonníctvo židovských učiteľov nepozná hraníc: človeka by dokázali odsúdiť, aj keby išlo o záchranu života, hoci aj v deň sviatočného oddychu! Zosumarizujme si náš kresťanský postoj k sobote: 1. Hospodin Boh prikázal svätiť deň sviatočného odpočinku, je to siedmy deň v týždni. Šesť dní máme pracovať a venovať sa obvyklej činnosti, siedmy má byť inakší, oddelený pre Hospodina. Oddelený pre Hospodina znamená posvätený. 2. Kresťania v apoštolských dobách prichádzali v sobotu do chrámu na židovské bohoslužby, na druhý deň, v deň Pánov (Zjav 1,10) mali kresťanskú bohoslužbu, i keď sa okrem toho denne stretávali. 3. Náš deň sviatočného odpočinku je nedeľa, vtedy vstal z mŕtvych náš Spasiteľ, vtedy zoslal aj svojho Ducha a vznikla prvá kresťanská cirkev. V nedeľu je pre nás vytvorená možnosť spolu s inými na bohoslužbách a inde oslavovať nášho Pána. Dnes máme sobotu, deň pred kresťanským siedmym dňom. Zajtra má byť posvätený deň, oddelený pre Hospodina. Vykonaj si dnes všetku prácu tak, aby si sa zajtra mohol venovať oddelene od tej celotýždňovej práci tomu, čomu sa máš venovať.