Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 13. augusta 2006

Ty si ma zaťažoval svojimi hriechmi, trápil si ma svojimi vinami. Ja, ja zotieram tvoje priestupky kvôli sebe samému, a na tvoje hriechy nebudem spomínať. Dostal si už osobitnú zodpovednú úlohu, z ktorej si mal bázeň a hrdosť zároveň? Asi pred dvoma rokmi som v hypermarkete poslal syna cez celý zaľudnený obchod, aby získal na informáciách pečiatku na bloček z nákupu. Medzi toľkými ľuďmi mal iste aj strach. Vedel, že nás, rodičov, stratí z dohľadu a celé vybavovanie s dospelými predavačmi bude na ňom. Mal iba šesť rokov. Vrátil sa hrdý, že sa mu jeho malá misia podarila. Boh, ako náš Otec, nás nestvoril len tak, pre nič za nič. Každý tu máme svoju úlohu, svoje poslanie. O tom najvlastnejšom čítaj 1. list Tesalonickým 5,9. Jeremiáš mal oznamovať Božiu vôľu – Boh mu ju zjaví a Jeremiáš ju odnesie tam, kam je poslaný. Boh dal úlohu aj tebe, milý čitateľ, a celkom iste sa na teba spolieha, že ju zodpovedne, možno i s bázňou, ako môj syn v hypermarkete, aj vykonáš. Najprv sa pýtaj Boha, čo je tvoja úloha a potom nezraď svoje poslanie!