Slovak Czech English German Polish

Utorok, 15. augusta 2006

Tí, čo milujú Tvoj Zákon majú hojne pokoja a nemajú sa o čo potknúť. Možno si bol pokrstený. Alebo rozmýšľaš o tom, že sa dáš pokrstiť. Alebo že dáš pokrstiť svoje deti. O čom je krst, čo môže znamenať? Mnohí pokrstení nevedia povedať, čo znamená krst v ich živote. Žijú, možno sa im darí, možno zázračne zdolávajú prekážky v živote, ale to všetko pripisujú náhode. Keď sa ich opýtate, čomu vďačia za všetko v živote, možno povedia, že majú jednoducho šťastie, alebo dobrých rodičov, alebo možno márne zápasia s problémami, trápením a nevedia, kde hľadať pomoc. Za udalosťami svojho života nevidia Ježiša. Jednoducho o Ňom nepočuli. Nevedia, kto to je, aby verili v Neho. Nikto im to nepovedal, nevysvetlil. Naučili sa o Ňom niečo na náboženstve, tu i tam o Ňom počuli, ale nedali si Ho do súvisu s udalosťami svojho života. Tak sa stalo aj uzdravenému slepcovi. Preto sa s ním Ježiš znovu stretáva. Tak to robí aj v našich životoch. Jednoducho sa s nami znovu a znovu stretáva – vo svojom Slove. Každú nedeľu, možno každý deň. Stále nám kladie tú istú otázku: „Či veríš v Syna človeka?“ Už si Ho spoznal? Krst je dôležitá udalosť nášho života, ale niekedy dlho trvá, kým pochopíme, o čo ide. Práve preto pre nás Ježiš pripravil nové a nové stretnutia s Ním – v Jeho Slove. Pozorne čítajme! Aby sme neostali ako slepí, ktorí si myslia, že vidia. To, čo je dôležité, vidíme iba očami viery.