Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 17. augusta 2006

Každý, kto vzýva Jeho meno, bude zachránený. Teraz náš Pán hovorí o pastieroch. O tých, ktorí vedú a spravujú cirkevné zbory a bdejú nad našim životom viery. Medzi nimi je prvý On. Poznáme Ho podľa obetavej lásky: On život kladie za ovce. On sa postavil na ich obranu. Proti všetkému, čo vyzerá ako vlk. Proti všetkému, čo ich prevyšuje, čo sa im zdá nad ich sily, pred čím sa trasú od strachu. Tak majú vyzerať dobrí pastieri, dobrí správcovia cirkevných zborov. Majú kráčať v Jeho šľapajach. Majú stáť na strane im zverených ľudí. Majú im rozumieť. Majú poznať ich strach a obavy, ich bolesti a trápenia. Majú poznať svojich. Majú ich chrániť. Zhromažďovať. Zjednocovať. Dať svoj život do ich služby. Poznať aj vlkov a postaviť sa proti nim. V cirkvi nejde o obyčajnú prácu, či zamestnanie. Tam ide o službu lásky. Prečo to Ježiš hovorí tak dôrazne? Lebo je mnoho tých, ktorí sa vydávajú za pastierov, ktorí chcú viesť ľudí. Ktorí tvrdia, že im chcú dobre. V cirkvi i mimo cirkvi. Volajú za sebou a sľubujú hory–doly. Ktorí ľudí lákajú, mýlia, presviedčajú. Nakoniec sa ukáže, že mysleli len na seba. Poznaj svojho pastiera a dôveruj Mu! A poznaj tých, ktorých On posiela, tých, ktorí slúžia a obetujú sa!