Slovak Czech English German Polish

Piatok, 18. augusta 2006

Pretože ja, Hospodin, milujem právo, nenávidím zločinnú lúpež. Nezabudnime na to, že kedykoľvek a kdekoľvek robíme akékoľvek cirkevné slávnosti, stredobodom na nich je Ježiš Kristus a Jeho Slovo. Bez Neho naše slávnosti ostanú len torzom, zostanú prázdne. On chce využiť aj slávnosti na to, aby zjavil Otca pred čo možno najväčším počtom ľudí. Preto si dávajme pozor, aby stredobodom našich slávností nebol človek, ale Syn človeka – Ježiš Kristus. V Jeruzaleme došlo k nedorozumeniu. Židia očakávali od Krista niečo iné, ako On prinášal. Oni mali svoju predstavu o Ňom, mali svoj vysnívaný obraz Mesiáša. Mal to byť politický vodca a zjednotiteľ Židov, osloboditeľ spod nadvlády Rimanov. Čakali od Neho veľké slová, veľkého náboženského a národného významu. On im však hovorí o večnom živote, hovorí im o Otcovi nebeskom a o Jeho láske. Hovorí im, že hlavným nástrojom ľudského zápasu nie sú mocenské a politické intrigy, ale tichá služba lásky blížnemu. Svet nezmenia ani povstania, ani terorizmus, ale pokorní srdcom. A nejde o zmenu politických pomerov, ale o zmenu ľudského srdca, z ktorého pochádza všetko zlo. (Mt 15,19-20). Iba zmenené ľudské srdce zmení svet.